EP

EP

Modello

Model

Modelo

Dimensioni

Sizes

Dimensiones

Peso

Weight

Peso

W

EP 1

400x350xh350

180

600

EP 2

420x370xh350

250

800

EP 3

500x440xh360

350

1100

EP 4

600x530xh380

490

1500

EPS

700x620xh380

700

2000

EP 6

800x700xh440

950

2700

EP 7

900x800xh440

1200

3700

EP 8

I000x900xh480

1600

5500

EP 9

I200xl000xh580

2000

8000

EP IO

I300xl200xh580

2900

11000